Eolus – ledande utvecklare av förnybar energi

Solkraft har stor potential och spelar en allt större roll i den viktiga omställningen till ett förnybart energisystem. Vi tar med oss över trettio års erfarenhet inom förnybar energi när vi utvecklar våra solprojekt – och erbjuder lönsamma och effektiva lösningar både för markägare och investerare som vill göra skillnad.