Eolus som partner

Sedan starten för över trettio år sedan har Eolus vuxit till en av Nordens ledande projektutvecklare inom förnybar energi. Idag utvecklar, etablerar och förvaltar vi projekt inom vindkraft på land och till havs, solkraft och energilagring.

Pionjärer inom förnybar energi

Redan 1990 var vi övertygade om potentialen i förnybar energi, och är sedan dess fast beslutna att göra förnybart till det självklara alternativet.

Gedigen erfarenhet

Under våra många år som projektutvecklare har vi samlat bred erfarenhet av en stor variation projekttyper. Från enstaka verk till stora parker, alla med olika lokala förutsättningar.

Stark lokal förankring

Eolus grundades i skånska Hässleholm och utvecklar idag projekt i nära samarbete med lokala aktörer i hela Sverige. Vi förstår att samarbeten, projekt och framgång alltid börjar med goda lokala relationer.

En pålitlig partner

Vi är ett stabilt bollplank och en trygg samarbetspartner i varje projekt. Från början till slut. Det är på det sättet vi har byggt upp vårt bolag, och vi tänker fortsätta precis så.

Vår affärsmodell

Eolus utvecklar och driftar storskaliga energiprojekt. Vi fokuserar på god totalekonomi under anläggningarnas hela livslängd och arbetar därför enligt en strukturerad process där varje delmoment syftar till att säkerställa både ekonomiska och miljömässiga krav. 

 

Grundmålsättningen är hela tiden densamma: vi ska verka för att etablera anläggningar som kan bidra till förnybar energiproduktion eller lagring – med hänsyn till andra samhällsintressen och till lägsta möjliga kostnad.

Vår strategi

Vi är projektutvecklare som driver hela processen från första utvärdering av lämplig plats till driftsatt anläggning. 

Längs vägen har vi god kontakt med kompetenta entreprenörer för uppförande av anläggningen. Vi väljer de leverantörer som lever upp till våra och våra kunders krav och önskemål.

När en anläggning är färdigbyggd och redo för driftsättning går typiskt ägandeskapet över till en stabil ägare. Under projektutvecklingens gång knyter vi en investerare till projektet, som långsiktigt kommer att äga den färdiga anläggningen. Investerarna till våra projekt är vanligtvis baserade i Sverige, Norden eller övriga Europa. 

Vi erbjuder lösningar för teknisk och ekonomisk drift av anläggningar. På så sätt kan vi följa anläggningen från första projektidé, genom hela livslängden, ända fram till nedmontering och återställning av marken.

Eolusfakta

Har du frågor eller önskar mer information?

Kontakta oss så hjälper vi dig gärna.