Upplåt din mark

Att upplåta mark åt en solparksanläggning är ett effektivt och lönsamt sätt att bli en del av omställningen till ett förnybart energisystem. Är du som markägare intresserad av att arrendera ut din mark? Varmt välkommen att göra en intresseanmälan längre ner på den här sidan.

Vad innebär det för dig som markägare?

Passiv inkomst

Du som markägare har inga åtaganden, varken i projektutvecklingsfasen eller under solkraftsparkens driftsfas. Du kan alltså vara helt ”passiv” genom projektets livslängd – men får intäkter löpande genom arrendeersättningen.

God avkastning

Avkastningen från en solkraftspark till dig som markägare är konkurrenskraftigt jämfört med avkastningsnivåer för vanlig markanvändning, som jordbruk och skogsbruk.

Tryggt deltagande

Du kan känna dig trygg i att det är vi som projektutvecklare som står för eventuella risker under projektutvecklingsfasen. Genom att erbjuda minimiersättning (se nedan) säkrar vi också din ersättning under driftsfasen – även när elpriserna varierar.

Arrendeersättning – upplägget

I första hand motsvarar ersättningen till dig som markägare, alltså arrendet, en procentandel av årliga faktiska produktionsintäkter från försäljning av solel. Det innebär att ju högre elpriset är, desto högre blir din ersättning. Du har också en garanterad ersättning per hektar och år, dvs. en miniminivå för ersättning – oberoende av om det är ett år med extremt lite solsken eller en period med väldigt lågt elpris.

Markområden vi letar efter:

För att uppnå tillräcklig storlek är det möjligt att markområdet går över flera fastigheter som ligger intill varandra. Detta kräver så klart att alla inblandade markägare är intresserade av projektet.

Sveriges elprisområden:

Här kan du anmäla intresse

Anmäl ditt intresse för att upplåta mark till solkraft genom att fylla i och skicka in uppgifterna om din fastighet via formuläret nedan. Har du möjlighet att också skicka med en karta över fastigheten/fastigheterna är det välkommet.

Har du frågor eller önskar mer information?

Kontakta oss så hjälper vi dig gärna.