Satsa på solkraft

Solel står än så länge för en mindre del av den svenska elproduktionen. Men det finns god potential för en betydligt större andel, både från mindre och storskaliga anläggningar. Genom förbättrade lagringsmöjligheter kommer sol att spela en allt viktigare roll i den svenska elproduktionen framöver.

Att som markägare satsa på solkraft gör skillnad både här och nu – och för framtiden.
Här går vi igenom fördelarna med att upplåta mark åt solkraftsproduktion.

Viktigt bidrag i omställningen

Sveriges elbehov kommer dubbleras de kommande tjugo åren, enligt Energimyndighetens uppskattning. För att möta detta behov blir solkraften, som en outtömlig och fossilfri energikälla, en viktig del i omställningen.

Skonsamt nyttjande av mark

En solkraftspark består av solpaneler som är uppställda på stativ som pålas ned i marken. Endast små markytor behöver hårdgöras. Därför är det enkelt att återställa området efter nedmontering och projekttidens slut.

God och stabil avkastning

Solkraftens produktion över året är lätt att förutspå, och ändrar sig inte mycket från år till år. Ersättningsnivån för dig som markägare är attraktiv och konkurrenskraftig jämfört med annan markanvändning.

Effektiv
etablering

Solkraft är den storskaliga energikälla som går snabbast att bygga ut. Tillståndsprocessen och byggtiden är kortare än för någon annan storskalig elproducerande anläggning.

Fler fördelar med att satsa på solceller

Solceller syns inte på höjden, är lätta att dölja med häckar och genererar ingen skuggpåverkan utanför anläggningen. Dessutom utgör de ingen risk för buller.

Eftersom solkraft inte behöver anläggas på en hårdgjord yta kan marken mellan panelraderna användas till annat. Exempel på detta är fårbete, odling av vall eller grödor.

Marken under och mellan panelerna kan även bilda ängsmark, som utgör en viktig biotop för bland annat bin, fjärilar och andra insikter.

Solkraftsparker är i princip underhållsfria. Panelerna behöver inte tvättas och inte heller snöröjas. Dock kan vegetation behövas klippas ned då och då, så att inte panelerna skuggas.

Alla CO2-utsläpp kopplade till tillverkning, transport och installation av en solcellspanel kompenseras av samma panel efter bara ungefär ett år i drift.

Solen är en stabil energikälla som slås på varje dag. Även om molnigheten kan vara klurig att förutspå från timme till timme, så varierar antalet soltimmar på samma plats väldigt lite från år till år.

Har du frågor eller önskar mer information?

Kontakta oss så hjälper vi dig gärna.