På grund av reparationer i det interna elnätet i vindpark Kråktorpet kommer 110,2 MW av 163,4 MW att vara ur produktion.