Stopp av turbiner till följd av felavhjälpning i Kråktorpet

Avklarad 25 augusti 2021

Pågående felavhjälpning medför att 117 MW möjlig produktion fortfarande är pausad. Återinkoppling är framskjuten och ny preliminär inkopplingstid är den 26/8 kl 12.00 (lokal tid)