Solprojekt

Våran affärsmodell

Lorem ipsum dolar sit amet...

Eolus strategi

 • Vi är projektutvecklare som driver processen från ax till limpa. Från utvärdering av lämplig plats till driftsatt anläggning. 
 • Längs vägen har vi god kontakt med kompetenta entreprenörer för uppförande av anläggningen.
 • Under projektutvecklingens gång knyter vi en stabil investerare till projektet, som långsiktigt kommer äga den färdiga anläggningen. 
 • Vi erbjuder lösningar för teknisk och ekonomisk drift av anläggningar.

Arrende för solkraft

 • Upplägget
  • Rörligt arrende motsvarande en procentandel av årlig produktionsintäkt
  • Miniminivå för arrende (ersättning per hektar och år)
 • Vad innebär detta för dig som markägare?
  • Passiv inkomst
  • God avkastning
  • Begränsad risk