Etablering

Eolus letar löpande efter lämpliga platser som kan vara med och bidra till förnybar elproduktion från vind och sol. Kanske har du eller ditt företag mark och fastigheter som ni är intresserade av att arrendera ut? Välkommen att kontakta oss för en första bedömning.

Förutsättningar för etablering

En rad faktorer påverkar möjligheterna att påbörja ett solkraftprojekt på en viss plats. Det handlar bland annat om att det måste finnas möjlighet att samsas med andra samhällsintressen såsom bostäder, djur- och naturliv samt Försvarsmaktens intressen. Det måste också finnas möjlighet till en rimlig elnätsanslutning. Sist men inte minst handlar det om solläget. Du som väljer att arrendera ut din mark för produktion av förnybar el behöver själv inte investera i anläggningarna. Det arrende som utgår baseras vanligtvis på en procentsats av anläggningarnas intäkter. På sidorna ”Så går det till” och ”Upplåt din mark” kan du läsa mer om processen och arrendeersättningen för markägare.